واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
تصویب برنامه آموزش پزشک محقق

حذف تصاویر و رنگ‌ها
برنامه آموزش پزشک محقق حاصل همکاری و همفکری معاونت های تحقیقات و فنآوری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت و با مشارکت مالی معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهور و بنیاد حمایت از نخبگان تصویب شد

 

طی موافقت نامه ای میان دکتر هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر ستاری، معاون علمی و فنآوری رییس جمهور برنامه آموزش پزشک پژوهشگر Clinician-Scientist تصویب شد. این برنامه در چهاوچوب معاونت تحقیقات و فناوری و با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت اجرا می گردد. متن این توافق نامه به کلیه واحد های تحقیقاتی و آموزشی وزارت بهداشت در سراسر کشور ابلاغ شد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.15.fa
برگشت به اصل مطلب