واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
تفاهم نامه معاون آموزشی و معاون تحقیقات وزارت بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه آموزش پزشک پژوهشگر/ آموزشگر طی تفاهم نامه مشترکی میان جناب آقای دکتر ضیایی معاون آموزشی و جناب آقای دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت آغاز به کار کرد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.16.fa
برگشت به اصل مطلب