واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
آغاز دومین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر ۱۳۹۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها


فراخوان دومین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر ۱۳۹۴ تا تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت و به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

متقاضیان می باید از طریق وب سایت rcd.research.ac.ir فرم انلاین را تکمیل و ان را ارسال نمایند.

پیشنهاد می گردد قبل از اقدام به ثبت نام آیین نامه پزشک پژوهشکر را به دقت مطالعه و با استاد راهنما و بخش مربوطه بصورت غیر رسمی مذاکره نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.25.fa
برگشت به اصل مطلب