واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
اعلام نتایج پذیرفته شدگان ششمین دوره آموزش پزشک پژوهشگر اعلام نتایج پذیرفته شدگان ششمین دوره آموزش پزشک پژوهشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
نتیجه پذیرفته شدگان ششمین دوره آموزش پزشک پژوهشگر به شرح جدول زیر اعلام می شود. 

 
ردیف نام و نام خانوادگی مرکز تحقیقاتی میزبان برنامه/ دانشگاه
1 محمدرضا آقا میرسلیم چشم/تهران
2 رضا میرشاهی چشم حضرت رسول/ایران
3 سامان مهذب ترابی سم شناسی/مشهد

 
نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.38.fa
برگشت به اصل مطلب