واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- اخبار و تازه ها
اعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر اعلام تمدید مجدد زمان ثبت نام متقاضیان در برنامه پزشک پژوهشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/6 | 
با توجه به جابجایی تاریخ برگزاری آزمون پذیرش تخصصی بالینی به 4 اردیبهشت 1399، فراخوان پذیرش دستیار پزشک پژوهشگر در نیمه دوم فروردین 1399 مجدد تمدید خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.17.39.fa
برگشت به اصل مطلب