واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی- آرشیو
نتیجه مصاحبه داوطلبان اولین دوره آموزش پزشک پژوهشگر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توکل به خدای منان، در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۳  متقاضیان واجد شرایط اولین دوره پزشک پژوهشگر از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اصفهان، شیراز و تبریز توسط شورایعالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی متشکل از معاون محترم تحقیقات و فنآوری، دبیر شورا، نمایندگان تام الاختیار معاون محترم آموزشی و دانشگاه های فوق مصاحبه شده و داوطلبان زیر پذیرفته شدند. پذیرفته شدگان برای پیگیری به معاونت آموزشی و مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان مراجعه کنند.

 

 

دکتر امید فاخران اصفهانی، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه اصفهان - تخصص پریودانتیکس 

دکتر آرمین عطار، مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز - فلوشیپ قلب مداخله ای

دکتر امین جهانبخشی، مرکز ملی نقشه برداری مغز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فلوشیپ جراحی اعصاب عملکردی

دکتر توحید امامی میبدی، مرکز ملی نقشه برداری مغز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تخصص جراحی اعصاب

دکتر علی کبیر، مرکز تحقیقات گوارش و کبد،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تخصص داخلی

دکتر امیر هاشم شهیدی بنجار، پژوهشکده علوم دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تخصص اورتودونسی

دکتر احد اشراقیان، مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص گوارش

دکتر بهاالدین سیروس، مرکز تحقیقات مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران - فلوشیپ ام اس

دکتر غلامرضا روشندل، پژوهشکده گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران - تخصص پاتولوژی

دکتر نکو پناهی، مرکز تحقیقات علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران - فوق تخصص غدد

دکتر رامین شاکری دیلمقانی، پژوهشکده گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران - تخصص پاتولوژی

دکتر نسا آقازاده مهندسی، مرکز تحقیقات پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران - فلوشیپ درماتوپاتولوژی

دکتر هادی زارع مهرجردی، مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران - تخصص چشم

نشانی مطلب در وبگاه واحد توسعه ظرفیت تحقیقات علوم پزشکی:
http://rcd.research.ac.ir/find.php?item=1.18.22.fa
برگشت به اصل مطلب